Хидроизолацията се  използва предимно  при плоските покриви, много добре изолира покрива и не пропуска влагата. При ремонт на покриви с хидроизолация е препоръчително тя да  се прави в два пласта (първи пласт без посипка и втори пласт с посипка).
На пазара има огромно разнообразие материали. Колкото по качествени материали се ползват, толкова по дълъг ще бъде безпроблемен живота на отремонтирания покрив.
Когато се прави хидроизолация на покрив е  нужно да се знаят някои основни неща: 
  1. На колко години е старата хидроизолация ? (може да се наложи изкъртване!)
  2. Направена ли е замазка ?(за да не задържа вода), 
  3. Работи ли отводнителната система ?
Хидроизолация се прави предимно при плоските покриви за направата на който се изполват различни видове хидроизолации (рулонна хидроизолация, течна хидроизолация, асфалтова хидроизолация), като най разпространена е рулонната хидроизолация, при 90% от панелните блокове използва този тип хидроизолация
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg